Investičné striebro

Investícia do striebra je menej známou formou investovania  do drahých kovov, je však rovnako dôveryhodná ako investovanie do zlata. Striebro patrí medzi bezpečných  uchovávateľov  hodnôt  proti inflácii,  dlhodobo zhodnotí vaše finančné prostriedky,  jeho likvidita je veľmi vysoká a výnosy z investície nie sú zdaňované.

Striebro a jeho hodnota

 Striebro sa spolu so zlatom už od nepamäti používalo ako platidlo. Postupne sa  začalo striebro používať  nielen  ako mena, ale tiež aj v priemysle, čím sa podstatne odlíišilo od zlata alebo diamantov. Preto má striebro vyššiu mieru kolísania hodnoty, ale na druhej strane ponúka  atraktívnejšie spôsoby ďalšieho zhodnotenia.

V súčasnosti  investori vnímajú  striebro  niekde medzi priemyslovým a drahým kovom a pri vývoji svetovej ekonomiky sa dá predpokladať, že začne byť vnímané podobne ako zlato.

Strieborné mince a medaile

Nákup striebra je možný v podobe mincí, zliatkov, ale tiež tehličiek s vysokou rýdzosťou (už od 99,9 %). Zberateľská hodnota mincí na rozdiel od tých zlatých je zanedbateľná, nakoľko hodnotu striebornej mince určuje samotný kov. Nevýhodou  striebra je jeho veľký objem, ktorý zaberá 50x viac miesta  ako zlato.

Najviac  fyzického striebra je aktuálne v Amerike, niektorých Ázijských krajinách  a v Európe sa obchodu so striebrom venujú predovšetkým severské krajiny. Česi a Slováci sú skôr  konzervativni a držia sa typických zlatých zliatkov.

U mincí sa sleduje predovšetkým obsah rýdzeho striebra, nekladie sa dôraz na prevedenie a samotná ražba nie je tak kvalitná. V prípade dobre prevedenej ražby rastie cena mince nielen z dôvodu hodnoty kovu, ale i jeho zberateľskej dôležitosti. Preto tento druh mincí nie je ideálny na investovanie.

Papierové striebro

Investovať  do  striebra sa nemusí  len priamou cestou a jeho fyzickou podobou. Avšak pri  nepriamych investíciách sa jedná o virtuálne striebro s absenciou drahého kovu, čo môže prinášať rôzne  riziká. Naproti tomu však  výhodou je rýchlosť a väčšia finančná nenáročnosť.

Cena striebra

Pre fyzickú hodnotu striebra je určujúce, v akej forme a množstve chcete kov nakupovať. Drobné mince a zliatky majú vyššiu hodnotu ako sú burzové ceny.

Investičné striebro podlieha väčším a častejším zmenám  ako  zlato, ale má pre investorov svoj potenciál. Je tu  predpoklad, že zásoby striebra sa v prírode  skončia skôr ako zásoby zlata, čo teda môže do budúcnosti významne  ovplyvniť jeho cenu. Podľa  niektorých prognostík táto situácia nastane už  o 20 rokov, preto jeho hodnota logicky bude narastať.

Investícia do striebra je rozumnou  investíciou, predovšetkým z hľadiska dlhodobého vývoja jeho hodnoty, ktorá sa s jeho úbytkom bude rapídne zvyšovať.  Ak sa  stále neviete rozhodnúť,  ktorým smerom sa majú  vaše investície uberať, nie je nič jednoduchšie, ako  poradiť sa s nami.
[