prosím čekejte...

Platina

Platina, chemická značka Pt, lat. Platinum, je velmi těžký a chemicky mimořádně odolný drahý kov stříbřitě bílé barvy. Lidově bílé zlato. Ušlechtilý, odolný, kujný a tažný kov, elektricky i tepelně středně dobře vodivý. V přírodě se vyskytuje zejména ryzí.

Proč investovat do platiny

  • Platina je jeden z nejvzácnějších kovů na světě.
  • Ročně se vytěží pouze okolo 200 tun platiny, což je zhruba 7,4 % produkce zlata a pouze 0,87 % produkce stříbra.
  • Platina je jedním z nejdražších kovů na světě. Cena platiny od jejího objevení oproti zlatu a stříbru dosahuje až dvojnásobných čísel, a to díky své vzácnosti a vlastnostem, které nejdou nahradit žádným jiným kovem.