Je totiž hodně těžké ho získat větší množství. Jeho těžba není nijak jednoduchá, na rozdíl od ropy nenajdeme nikde ve světě místo, kde by ho bylo obrovské množství. Jeho naleziště se nacházejí po celém světě, jde ale vždy o relativně malé množství. Jeho váha pak je vysoká a jeho doprava tudíž drahá. Když už ho dostaneme na potřebné místo, je potřeba jej chránit. Pokud tedy nějaký vládce chtěl mít hodně zlata, musel vybudovat složitý dodavatelský řetězec a k němu silnou armádu. Proto je zlato považováno za manifestaci moci. 

Pokud Trump něčemu dobře rozumí, je to právě moc. Nesnáší lidi, kteří nemají dost energie (stačí se zeptat Jeba Bushe). Sám sebe vnímá jako člověka, který je schopen donutit Mexiko, aby zaplatilo za stavbu pohraniční zdi. Trump slibuje, že vybombarduje ISIS na prach a pocit obrovské moci se prolíná většinou jeho prohlášení. Trump a zlato tak tvoří dvojici, která dává smysl. Používá žlutý kov na to, aby dával najevo svou moc, i když o tom možná takhle explicitně nepřemýšlí ani on, ani jeho voliči. Symbolika je ale jasná. 

A tak jsem změnil svůj názor na zlato. Stále se domnívám, že z ekonomického hlediska nemá smysl o něm uvažovat jako o měně a nemám ani ponětí, zda jeho cena poroste, nebo bude naopak klesat. Nyní je mi ale jasné, že vlastnictví zlata úzce souvisí s mocí. A moc je jedním z klíčových faktorů, které určují důvěryhodnost měny. Z tohoto pohledu je tedy logické, že zlato v minulosti hrálo tak významnou roli ve finančním systému. Existuje jedno „zlaté pravidlo“, které říká: „Kdo má zlato, určuje pravidla.“ Ještě přesněji by se ale dalo říci, že „ten, kdo je schopen získat zlato a dělat z něj peníze, určuje pravidla“. 

Od fanoušků zlata už jsem za poslední roky slyšel hodně argumentů. Někteří se ohánějí Fedem, jiníinflací a zničenou hodnotou měny. Nic z toho ale nedává velký smysl. Ovšem pokud vezmu v úvahu Donalda Trumpa, najednou mi je význam zlata jasný. 

Autorem je Joe Weisenthal.

zdroj : Kurzy.cz