Kondice světové ekonomiky se nijak zvlášť nelepší – naopak. Stále vyvěrají nové problémy, což může směřovat jen k dalším krizím – a ke spuštění řetězového efektu dnes, jak víme, stačí jen málo.

Již jsme mnohokrát psali, že záchrannou sítí jsou v dnešní době drahé kovy, zejména pak zlato a stříbro. Právě druhý jmenovaný kov letos přeskočil v nárůstu ceny i svého dražšího sourozence – od počátku roku přidalo stříbro 47 % a jen tím potvrzuje svou sílu. 

Zároveň s tím vyvstávají otázky, jak se bude dál vyvíjet poptávka po stříbře – jak zahýbe s jeho cenou a jestli je možné, že by v budoucnu bylo dražší, než samotné zlato... K možnému vývoji teď tedy podrobněji:

Hlavním aspektem je rostoucí hodnota stříbra

Poptávka po stříbře každým rokem láme rekordy – ani ten letošní nebude výjimkou a zcela jistě přepíše loňské tabulky. Investoři by měli mít na paměti, že zatímco poptávka, a to ve velké míře i ta průmyslová, stále narůstá, stříbra jako takového ubývá. Stačí jen připomenout, že Čína a Indie se pustily na dráhu fotovoltaiky. Rudy už ovšem negenerují tolik stříbra, jako v minulosti, kovu tak ubývá a jeho recyklace, ta je zcela zanedbatelná. Co tedy logicky musí následovat? Stříbro bude velmi vzácné, nedostatkové zboží a jeho cena rapidně poroste.

Trendy a faktory, které vývoj ceny stříbra ovlivňují

Obrovský nepoměr mezi množstvím recyklovaných šperků a poptávkou po kovech

Dodávky recyklovaného stříbra a zlata se, jak známo, používají k doplnění trhu. Velmi zajímavé je nicméně sledovat výrazný nepoměr mezi recyklací a poptávkou, stejně jako je patrný rozdíl mezi zlatem a stříbrem.

Podle dostupných informací bylo v roce 2015 recyklováno asi 551 metrických tun stříbrných šperků. Na první pohled nemalé číslo, ve srovnání s celosvětovou poptávkou po stříbrných špercích (7 045 MT) ale představuje pouhopouhých 8 procent.

To, že je takový nepoměr mezi recyklací a poptávkou po stříbrných špercích, může být způsobeno tím, že existuje málo podnětů k prodeji a lidem se nevyplatí stříbro prodávat zpět prodejcům kvůli nízké výkupní ceně. Recyklace stříbra ze starých šperků tvoří jednu z nejmenších kategorií dodávek stříbrného šrotu.

Oproti tomu zlato představuje jinou třídu, recyklace je u něj mnohem vyšší – vloni tvořila celých 41 procent z celkové poptávky po zlatých špercích (1 000 MT z celkových 2 415 MT).

Nepoměr v zásobování zlata a stříbra je tedy patrný – u stříbra je poptávka pětkrát vyšší než u zlata. I zde platí pravidlo, že při výkupu zlatých šperků dostávají lidé větší sumu než u prodeje stříbra.

Většina průmyslového stříbra se nerecykluje…

Další faktor, který naznačuje zářivou budoucnost stříbra, je fakt, že drtivá většina stříbra se nerecykluje. Je tak navždy ztraceno. V řeči čísel: vloni tvořil celosvětový průmysl poptávku přes 18 300 metrických tun, přičemž z tohoto objemu se recyklovalo pouze necelých 3 300 metrických tun. Hovoříme zde o pouhých 18 procentech z celosvětové poptávky po průmyslovém stříbře. Celých 82 % bylo navždy ztraceno. Z důvodu průmyslového využití tedy dochází k obrovské ztrátě tohoto kovu.

Ztráta stříbra je mnohem větší, než se původně myslelo!

Porovnáme-li loňskou celkovou poptávku a recyklaci stříbra, dostaneme diametrálně odlišná čísla.

Poptávka tvořila ohromujících 36 400 metrických tun, zatímco recyklováno bylo jen sotva 4 700 tun, což představuje pouze 13 %. Je tak jen těžko představitelnou realitou, že zbytek, tedy 87 % stříbra, bylo navždy ztraceno.

Velkou část fyzické poptávky tvoří investice, z nichž nebude nikdy možné recyklovat. Jde třeba o úřední prodeje stříbrných mincí, které v roce 2015 dosáhly 134 milionů uncí (cca 4 170 MT). Na recyklaci šlo ale jen 6 milionů uncí (necelých 190 MT). Většina z této sumy pocházela z neprodaných evropských pamětních stříbrných mincí, vyražených před lety.

A jaká je situace na trhu zlata? V porovnání se stříbrem je to jen malá část, a rozdíl je obrovský. Vloni byla celosvětová poptávka necelých 4 300 a recyklace cca 1 100 metrických tun, tedy asi 26 % z celkové poptávky.Poptávka po stříbře je až desetkrát větší než je jeho recyklace. Konkrétně tedy po odečtení recyklace poptávka u stříbra 31 758 MT a u zlata 3 160 MT, tedy výrazný propad na trhu stříbra. Kromě toho, většina zlata, zlatých šperků, mincí zůstávají pořád na světě, zatímco stříbro ve velkém mizí. Investoři tedy musí pochopit, že většina z celkového množství stříbra se již nikdy na trh nevrátí, což bude postupně spouštěčem obrovského nárůstu ceny. Mimo toho vidíme stále větší úprk od bezcenných papírových aktiv právě k fyzickému stříbru a zlatu. Poptávka bude i nadále růst a pokud se tento trend bude rok od roku zvyšovat, není možné uspokojit celkovou poptávku a ceny mohou být katapultovány k hodnotám, o kterých se nám ještě ani nezdálo.

Zdroj: Kurzy.cz