Jaké jsou hlavní růstové determinanty, které stojí za značným cenovým nárůstem tohoto kovu od počátku roku? Zlato je stále jedna z nejvýkonnějších komodit letošního roku, investice do ETF jsou neustále na vzestupu a rostou nejrychlejším tempem za více než rok. Není žádným překvapením, že drahé kovy opět nabývají na síle. Investoři, fondy a zbytek globálních hráčů opět vzhlíží ke zlatu, jakoby těžké ekonomické časy byly na obzoru. Je důvod k těmto obavám? Případně co skutečně stojí v pozadí, že o tento kov je nyní tak velký zájem?

Ropná krize

Prvním zásadním faktorem je krize na trhu s ropou, která započala v létě loňského roku. Takřka stresující výkyvy a rostoucí napětí přinutilo řadu investorů, převážně amerických, odpoutat zrak od této komodity k jiné – ke zlatu. Pravděpodobně se bude jednat pouze o krátkodobý efekt do té doby, než tradiční „ropní investoři“ přealokují své zdroje nazpět do ropných investic. Nicméně vyhlídky na ropném trhu nejsou vůbec slibné a mohou přetrvávat až do konce roku. Tento efekt se může dlouhodobě přenést a zapůsobit na trh se zlatem a mít tak pozitivní dopad na jeho cenu i nadále.

Nejistota v Číně

Pokles čínských akcií spolu se zadrhnutím tamní ekonomiky přiměl řadu nejen čínských, ale i ostatních investorů, kteří sázeli na nekonečný růst čínských akcií, aby přehodnotili svá portfolia. První únikovou komoditou se stalo právě zlato. Především rostoucí čínská poptávka po zlatu, jako po zdroji záchrany a naděje udržitele hodnoty významnou měrou zvyšuje tlak na jeho cenu na světovém trhu. Řada investorů, kteří drželi velké množství čínských aktiv, začali již koncem roku využívat k diverzifikaci zlaté kontrakty a ETF, což se promítlo do vzestupu ceny zlata. S dalším nejistým vývojem čínské ekonomiky lze očekávat, že může dojít k ještě větší poptávce po tomto kovu.

Úrokové sazby v USA

Koncem roku americký FED zvýšil úrokovou sazbu z 0,25 na 0,50 jako reakci na problémy se zaměstnaností, ovšem tento krok se podepsal také na síle dolaru a ceně samotného zlata. Zvýšením úrokové sazby překvapivě ztratil USD na síle, ale zlato naopak nabralo na ceně. Zde se potvrdila obecně známá negativní korelace mezi cenou zlata a americkým dolarem, která zafungovala i nyní. Pokud FED i do budoucna bude zvyšovat úrokovou sazbu, případně o tom spekulovat v médiích, lze usuzovat, že spolu s danými argumenty bude zlato reagovat na pohyby dolaru. K reálnému navýšení úrokových sazeb nemusí ve skutečnosti dojít, ale řada investorů, převážně těch konzervativních, začne zlato sledovat, což vyvolá psychologické efekty na jeho další možný vzestup.

Trend záporných úrokových sazeb

Ano, takřka se zdá jako nemožné, aby centrální banky začaly zavádět záporné úrokové sazby. Ovšem jsme svědky i těchto kroků, a to nejen v západní Evropě. Jednotlivé evropské státy mají problémy s inflací, které řeší skrze úrokovou sazbu. Dříve, pokud centrální banka nějakého státu chtěla vyvolat inflaci, stačilo, když jednoduše snížila úrokovou sazbu, za kterou peněžní prostředky půjčuje komerčním bankám. Ovšem nyní se nacházíme v době, kdy již není kam snižovat tyto sazby, proto se centrální banky pokoušejí o nový trend v podobě záporných depozitních úrokových sazeb.

Výše uvedené determinanty naznačují, jako by se globální ekonomika nacházela v jakési rozkolísané době. Zvyšující se investice do zlata jsou pro tuto dobu typické. Od počátku roku se zlatu daří přímo excelentně, pozadu nezůstávají ani investice do akciových fondů a ETF. Lze tedy usuzovat, že rostoucí trend bude po korekci i nadále pokračovat. Zlato pro řadu investorů znamená jistotu, což žene tuto komoditu do vyšších cen a dělá tak ze zlata stabilně dlouhodobou investiční příležitost, kterou se rozhodně vyplatí sledovat.

Zdroj: Kurzy.cz