Pro koho je podle vašeho názoru vhodná investice do diamantů?

Nemyslím si, že investice do diamantu je pouze pro movitější klienty, jak se často mylně uvažuje. Když si člověk koupí např. hezký diamantový prstýnek za 30 tis. Kč, tak má také bezpečně uložené peníze a zároveň hodnotný dárek, který si v dnešní době svou cenu drží a v budoucnu zvyšuje.

Aktuálně jsou v kurzu dva hlavní směry. Někdo investuje pouze do diamantových šperků a někdo jenom do diamantů. Jsou i lidé, kteří oba přístupy kombinují.

Šperk s diamantem při dnešním kurzu koruny a vývoji ceny zlata za posledních 10 – 15 let nebo i ceny diamantů má mnohem větší hodnotu než před 10 – 15 lety. Cena zlata vyrostla přibližně o 300 %, přestože v poslední době klesla a u diamantů roste průběžně.

Pomiňme uměleckou hodnotu a hodnotu pro člověka, kterému přináší radost, a podívejme se na trh s diamanty. Ten je ovládán pěti hlavními rodinami v čele s De Beers. Nedochází z jejich strany k přílišnému ovlivňování ceny diamantů?

Doba, kdy De Beers měl jakýsi nepsaný monopol je už minulostí. Pět nejsilnějších rodin bylo dominantních ještě za dob rozdělené Evropy na východní a západní. Diamanty se dnes těží po celém Rusku, v Austrálii, v Jižní Africe… to ani nejde koordinovat. Doly vlastní různé společnosti a ty si nenechají cenovou politiku diktovat. Nemyslím si, že by byly ceny diamantů ovlivněné cenovou politikou pěti rodin.

Nový impuls, jakési uvolnění přineslo například otevření trhu v Sovětském svazu, kde se objevila řada menších společností, jež na diamantový trh vstupují přímo. Určitě se dá říci, že trh s drahokamy je dnes více konkurenční, neboť každý chce dnes prodávat.

Vývoj ceny investičních diamantů je vykazován s prakticky kontinuálním 5% růstem. Čím si vysvětlujete, že dochází k takto stabilnímu růstu, pokud nedochází k ovlivňování ceny?

Ono je to přibližně 5 % průměrně. Když se podíváte na různé kameny, různé suroviny a různé kvality, tak to není 5 %. Některé kameny rostou třeba 20% ročním tempem. A jiné kameny rostou jen o 1 či 2 %. Máme drahokamy, které za posledních 5 let rostly o 40 %, a máme kameny, které rostly o 20 %. Je to dané poptávkou a nabídkou.

Pokud je poptávka po určitém typu diamantu, ať už rozměru, barvě, či brusu, tak jeho cena logicky roste. Pokud se stanem trendem, tak se poptávka ještě zvyšuje. Ale nabídka je stále omezená. Tedy cena těchto drahých kamenů může vyrůst o desítky, ale i stovky procent. Např. u barevných kamenů rostla cena o 100 % za poslední tři roky. Hodně moderní jsou tmavě žluté diamanty. Jejich cena v posledních pár letech vyrostla o desítky procent.

Je důležité si uvědomit, že různé společnosti těží různé suroviny. Žádná společnost nemá všechny typy diamantů, a proto koordinovat cenu ani z tohoto pohledu není možné. A těžařů diamantů jsou tisíce…

Stran investic do diamantů vyvstává i technologická otázka. Již dnes se vyrábí umělé diamanty, které laik od přírodních nerozezná. Jak vnímáte toto riziko?

Diamanty se vyrábí již několik let. To není žádná novinka. U umělých kamenů jsou ale zásadní věci a to, že jsou absolutně čisté a nedosahují takové tvrdosti jako přírodní. U umělého diamantu se stále nedaří vytvořit tvrdost č. 10. Shrnuto, vlastnosti umělého diamantu nejsou tak dobré, jako u toho, co vytvořila příroda.

Navíc u přírodního diamantu člověk platí za jeho jedinečnost a je jich vyčerpatelné množství. Umělý proto takovou hodnotu nemá a kupec by za něj tolik nezaplatil.

Vědecko-technický pokrok ale postupuje kupředu. Může nastat situace, kdy umělé diamanty budou nerozeznatelné od přírodních a budou mít i shodné vlastnosti. Mohl by pak být trh s diamanty ohrožen?

To nevím. Ale každopádně vývoj technologií bude určitě něco stát a to by se případně promítlo i do ceny umělého diamantu s parametry pravého. Budu to v každém případě řešit, až taková situace nastane. Nyní je to hodně daleko.

Jen hypoteticky. U malých diamantů se výroba nerozeznatelných umělých diamantů pravděpodobně nevyplatí. U velkých možná ano, ale bavme se také o tom, že jsou různé diamanty různých barev a velikostí. Technika by musela hodně pokročit, aby bylo možné všechny vyrábět.

 

Člověk, který by se rozhodl investovat do diamantů větší částku peněz, jakým způsobem by měl nakupovat diamanty? Přes některou českou společnost, nebo navštívit některou z burz?

Určitě doporučuji nakoupit u někoho, koho zná a komu důvěřuje. Pokud by chtěl jít přímo na burzu, tak tam nepochodí. V prvé řadě ho tam ani nepustí. Navíc obchodník na burze pozná, že tomu ten člověk vůbec nerozumí a prodá mu něco, co pro něj nebude tak výhodné. Osobně doporučuji využít domácí klenotníky, firmy, které jsou známé a kam může zákazník přijít za pár let s reklamací nebo se zpětným odkupem.

U svého rodinného klenotníka nebo u renomované firmy mám jistotu toho, že to, co kupuji, má tu hodnotu. Rozhodně bych nenakupoval někde na letišti v Dubaji, kde dostanu obrovskou slevu a myslím si, jak dobře jsem nenakoupil, ale ve finále i s tou slevou jsem nakoupil hůř než v Česku.

Naši zákazníci do diamantů a šperků investují tak 5 – 10 % svého majetku. Začnou sbírat např. diamantové šperky a každoročně do nich část peněz uloží.

Jaké problémy by hrozili člověku, který by si v některé „konfliktní zemi“ např. na dovolené koupil diamant?

Základní je, že bude mít  problém diamant prodat. Nemá k němu příslušný certifikát. Neprodá ho tak hodnotně a tak dobře, jako by prodal šperk s certifikací. A samozřejmě by měl člověk takový diamant zdanit.

Pokud si diamant či šperk kupuje proto, že se mu to líbí, tak to je jiné. Ale pokud chce, aby kupoval udržitelnou hodnotu, měl by nakupovat v důvěryhodných obchodech.

Zdroj: investujeme.cz