Zlato je uchovatel hodnoty

Většina tuzemských domácností dává přednost klasickým investičním nástrojům, jakými jsou stavební spoření nebo pravidelná investice. Je ale všeobecně známé, že budoucím rizikům se nejlépe vyhnete, pokud své peníze uložíte více způsoby. Zlaté investiční slitky a mince lidé nakupují především za účelem uchování hodnoty majetku (ochrana před inflací) a diverzifikace portfolia.

Investiční horizont by měl u investování do zlatých slitků či mincí přesáhnout alespoň 5 let, ostatně. Jejich nákup je často chápán jako generační záležitost, případně alternativa ke spoření na důchod. V těchto případech nabývá na významu funkce zlata jako ochrany před znehodnocením peněžních prostředků.

Zlaté slitky a mince jsou osvobozené od DPH

Investiční zlato definuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v §92 takto:

„zlato ve tvaru uzančních slitků zpracovaných v certifikované rafinerii, ve tvaru cihly, s vlastním číslem a s označením výrobce, ryzosti a hmotnosti, o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin“

Investičním zlatem mohou být i mince, jejichž parametry zákon rovněž stanovuje. Ze zákona jsou investiční slitky a mince osvobozené od daně z přidané hodnoty.

"Výnosy z investování, například do fondových nástrojů, jsou zase osvobozeny od daně ze zisku v případě, že trvání investice je více než půl roku. Od roku 2014 však bude tato lhůta 3 roky.," doplnil Martin Slapnička.

Investiční zlaté slitky a mince

Nejoblíbenějšími investičními nástroji jsou zlaté slitky a zlaté mince. Slitky ve tvaru cihel nabízí nejvýhodnější cenu za jeden gram, jsou však stoprocentně závislé na výkyvech ceny zlata na burze. Mince jsou jejich oblíbenou alternativou, dělí se na investiční a pamětní. Především u těch pamětních získáváte navíc sběratelskou hodnotu a nízký náklad, který v případě vyprodání mince, razantně zvyšuje její hodnotu.

Spoření ve zlatě je každopádně dlouhodobě výnosnější, než většinou běžné služby bank.

Zdroj: našepeníze.cz