Diamant hrál mezi drahými kameny vždy prim. Jednak díky svým fyzikálním vlastnostem (je nejtvrdší, má nejvyšší index lomu světla, a nejvyšší tepelnou vodivost a je odolný vůči kyselinám) a také díky tomu, že je považován za symbol moci, luxusu a velkého majetku.

Většina světové produkce diamantů se využije na výrobu šperků a klenotů, ale jejich vlastnosti je předurčují také k velmi širokému využití v průmyslu. V neposlední řadě je diamant velmi zajímavou investiční alternativou, která oslovuje investory jednak svou stálostí a také velmi nízkou mírou korelace s jinými investičními nástroji.

Základem jsou 4C

Investiční diamanty musí splňovat několik kvalitativních předpokladů, abychom o nich jako o investici mohli uvažovat. Základní vlastnosti jsou charakterizované čtyřmi C (cut, colour, clarity, carat, tedy brus, barva, čistota a hmotnost v karátech). Každý (nejenom) investiční diamant má tyto své vlastnosti vyznačeny na certifikátu, který vydávají renomované, mezinárodně uznávané společnosti (HRG, GIA) a jehož zmenšeninu musí balení diamantu obsahovat (kvůli bezpečnosti jsou diamanty prodávané v zatavené folii). Kdejaké kartičky vyplňované pochybnými obchodníky nemají žádnou cenu.

U obchodníků je důležitý také certifikát původu, který by měl mít od minulého roku každý vytěžený diamant. Má se tím předcházet tomu, aby se na legální trh dostaly kameny pocházející z některé z afrických zemí, kde odbojová hnutí ilegálně prodávají surové diamanty a zneužívají výtěžek pro financování teroristů a občanských válek. Objem zobchodovaných krvavých diamantů dosahuje ročně stovek milionů dolarů.

Barva investičního diamantu je výlučně bílá, podle stupnice společnosti GIA od D do F. U šperků se samozřejmě cení i jiné barvy, důležité ale je, aby byla barva co nejčistší a sytá. Co se týče čistoty, u investičních diamantů se akceptují vady a nečistoty nejhůře do stupně VS, větší chyby už nejsou akceptovatelné.

Hmotnost v karátech (jeden karát je 0,2 gramu) vhodná od jednoho až jednoho a půl karátů, v poslední době jsou ale nejoblíbenější větší kameny. Nabídka větších kamenů je stále menší, takže jsou schopny investorům zabezpečit zajímavější zhodnocení a ochranu proti politickým, ekonomickým a inflačním vlivům. Na druhé straně je ale lepší vybrat si menší, ale v ostatních charakteristikách kvalitnější kámen, než větší, ale více kazový a s horší barvou, nebo brusem.

U brusu nezáleží ani tak na tvaru (většinou se obchoduje s diamanty kulatého briliantového tvaru), jak na jeho symetrii, kvalitě a čistotě. Kvalitní brus několikanásobně zvýší cenu diamantu, naopak odfláknutá práce z něj udělá kus, který není ničím zajímavý ani ceněný. To platí jak při investičních diamantech, tak i u šperků.

Pozor na podvodníky

Při pořizování diamantů, či už jako investice, nebo jako kamene do šperku, je rovněž nutné si dávat veliký pozor co, a od koho kupujeme. Na domácím trhu existuje několik firem, které diamanty prodávají, tváří se jako odborníci a pokoušejí se klienty přemluvit o výhodnosti koupě, ale kvalita diamantů je přinejmenším sporná. Rovněž způsob, jakým své klienty oslovují, není v některých případech úplně v pořádku. Většina domácích obchodníků si k ceně diamantu připočítá rovněž nemalou marži.

Více lidí, kteří mají zkušenosti s nákupem diamantů tvrdí, že ideálním způsobem je nákup v zahraničí, nejlépe přímo v Antverpách. Ty jsou synonymem obchodů s diamanty, když ne v celém světě, tak v Evropě určitě. S diamanty se zde obchoduje již sedm set let, je odtud řízen prakticky celý trh s diamanty a přes zdejší burzy projde většina nebroušených diamantů. I když se v poslední době ke slovu stále více dostávají obchodníci v Bombaji, Tel Avivu, nebo v New Yorku, kulatý briliantový řez, který je nejčastěji využívaný u investičních diamantů, je nejkvalitnější právě v Antverpách.

Diamanty jsou považované za dlouhodobou investici díky své stálosti a trvale rostoucí ceně. Jejich cena, případně výnos investice, však hodně závisí na určitých trendech a oblíbenosti, které se mění zejména u velikostí kamenů. Zatímco ještě před pár lety byly nejžádanější investiční diamanty o velikosti kolem dvou karátů, v poslední době jsou nejvýhodnější a nejoblíbenější tři až pětikarátové diamanty, jejichž cena za poslední roky zaznamenala největší nárůst. Mezi šperky se zase mění obliba jednotlivých barev apod.

Graf změny cen diamantů podle velikostí v období od července 2007 do července 2008

Zdroj: IDEX Online Research

Diamanty by nikdy neměly být nástrojem spekulací individuálních investorů a jsou, jak již bylo zmíněno, dlouhodobou investicí. V portfoliu investora by neměly zabírat více než 5 až 10 % a stále jsou spíše alternativou pro ty, kteří chtějí své prostředky diverzifikovat do vícerých tříd aktiv. Investoři si při investici do diamantů musí připravit několik desítek tisíc korun, investice nižší než sto až sto padesát tisíc korun prakticky nemá smysl.

I když cena diamantů v posledních letech vytrvale roste, nejsou ani tyto drahé kameny ušetřeny poklesů cen na finančních trzích. Za poslední dva měsíce cena diamantů klesla o několik procent a v nejbližší době si její další vývoj nedovolí odhadnout ani odborníci. V každém případě by ale prostředky investorů s dlouhým horizontem nějako ohroženy. Podobně jako je tomu u akcií, může být odobí poklesu cen vhodnou dobou pro nákup. 

Optimisté věří, že cena diamantů nadále půjde nahoru jednak vlivem zvyšující se poptávky ze strany rozvíjejících se zemí a jednak nedostatečnou nabídkou, která je daná vytěžitelností a zvyšujícími se náklady na těžbu nerostu. Na cenu mají navíc stále vliv také sociální konflikty v dolech největších producentů diamantů, jako jsou Botswana, nebo Jižní Afrika. Odpůrci však varují, že cena diamantů je dlouhodobě nafouklá kvůli uměle omezované nabídce několika málo společností, které trh s diamanty ovládají. Samotná společnost De Beers ovládá ještě stále většinu trhu.

Nevýhodou, která může být pro domácí investory poněkud zavádějící, je uvádění všech cen v dolarech. Je proto nutné počítat se změnou kurzu dolaru vůči koruně, což přináší dodatečné měnové riziko.

Jednou z nevýhod může být i malá likvidita diamantů, která se prakticky nedá srovnávat s akciemi a jinými tradičními investičními nástroji. Na druhou stranu jsou vzhledem ke své velikosti a odolnosti velmi lehce přenositelné a i v několika malých kamíncích se ukrývá velké koncentrované bohatství.

Velkou výhodou investičních diamantů je skutečnost, že jsou neregistrovanou komoditou. To znamená, že v občanskoprávním sporu, který může znamenat ohrození pro váš majetek, jsou nedotknutelné a současně neohrozitelné legislativní činností státu. Při dovozu se navíc investor nemusí obávat, že by musel platit clo, protože investiční diamanty s certifikátem jsou od cla, podobně jako většina šperků a výrobků z drahých kovů, osvobozeny.

Zdroj: investujeme.cz